سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل
- یکسنبه 10 اردیبهشت 1396
اطلاعات درخواستی به ایمیل ادمین فرستاده میشود

نام و نام خانوادگی :
ایمیــــــل:
شماره موبایـــل :
یادداشـــــت:
 

ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید ؟
  • : تلفن
  • : همراه
  • 09199590943

: ایمیل

: آدرس

jadbbu@chmail.ir info@jadbbu.ir

بناب - دانشگاه بناب -ساختمان شهید اوینی- دفتر جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه بناب